Er zijn een paar scenario’s tijdens je reis waar je liever niet bij stilstaat. Een plotseling overlijden van een reisgenoot is er daar absoluut  één van. Naast de emotionele verwerking moet er ineens veel geregeld worden. Weet jij wat je moet doen in zo’n situatie? Een uitvaartverzorger vertelt het ons stapsgewijs in dit artikeltje.

Hieronder staat stapsgewijs uitgelegd wat je als eerste moet doen als een reisgenoot overlijdt in het buitenland.

Stap 1: waarschuw een arts en eventueel de politie
Neem contact op met een lokale (huis)arts. Deze zal de doodsoorzaak vaststellen. Bij overlijden in het ziekenhuis is er al een arts aanwezig.
Als het overlijden het gevolg is van een ongeluk of misdrijf, neem dan ook contact op met de lokale politie. In dit geval zou het kunnen dat het lichaam in beslag wordt genomen voor onderzoek.

Stap 2: controleer of er verzekeringen zijn
Ga na of er sprake is van een reisverzekering. Als dit het geval is, neem dan contact op met de alarmcentrale van de betreffende reisverzekeraar.
Als er geen sprake is van een reisverzekering, ga dan na of er een uitvaartverzekering is en neem contact op met de uitvaartverzekeraar.

Stap 3: geef het overlijden door aan andere organisaties en instanties
Als de reis via een reisorganisatie geboekt is, geef dan het overlijden aan deze organisatie door.
Je kunt ook zelf contact opnemen met de Nederlandse ambassade. Regels en procedures rondom overlijden zijn in ieder land anders. De Nederlandse ambassade kan daarover uitleg geven of op een andere manier hulp bieden door bijvoorbeeld een tolk in te schakelen. Neem dan ook contact op met de Nederlandse ambassade als u meer informatie wilt over wet- en regelgeving rondom overlijden in het betreffende land.
Meld het overlijden bij een lokale autoriteit, zoals een gemeentehuis, als een uitvaartondernemer dit nog niet heeft gedaan. Deze geeft een akte van overlijden af en een laissez-passer. Een laissez-passer (Frans voor: sta toe te passeren) is een tijdelijk reisdocument afgegeven door een vertegenwoordiging van een land, i.c. een ambassade of een consulaat(-generaal), om bijvoorbeeld na overlijden het lichaam het land uit te laten vervoeren. Een dergelijk document heeft u ook nodig na verlies, diefstal of verdwijning van het reguliere reisdocument (paspoort, identiteitskaart). In de regel is het laissez-passer bedoeld om de houder in de gelegenheid te stellen huiswaarts te reizen.

Vaak zorgt de reis- of uitvaartverzekeraar ervoor dat vervolgens alles geregeld wordt rondom het overbrengen van het lichaam naar Nederland.

 

Bron: Monuta