De gezelligste camperclub van Nederland

Organisatie algemeen

 

De CCN is opgericht op 24 oktober 2002. De CCN kent geen betaalde bestuurders, alle medewerkers zijn vrijwilligers.

Naast de recreatieve evenementen organiseert de CCN tweemaal per jaar een bijeenkomst voor de leden: in het voorjaar is dat “de Bollen” en in het najaar ‘’de Bieten”. Onder normale omstandigheden wordt in deze weekenden de Algemene Ledenvergadering gehouden.

interim bestuur camperclub nederlandv.l.n.r. Sjaak, Hans, Geja, Tiny en Bart

 Waar staat de CCN voor:

De vereniging heeft als doel:

 • De belangenbehartiging van haar leden;
 • De uitwisseling van informatie;
 • Het geven van voorlichting;
 • Het aanbieden van recreatieve weekenden en evenementen;
 • Het campervriendelijker maken van Nederland bij gemeenten en instanties.

 

Zij wil dit doel te bereiken door:

  • Het onder de aandacht brengen van knelpunten en andere zaken op het gebied van het camperbeleid bij de relevante instanties, waaronder begrepen de   overheid evenals de toeristenbranche;
  • Het stimuleren van de aanleg en instandhouding van legale camperplaatsen in Nederland en daarbuiten;
  • Het geven van voorlichting en informatie, onder andere via haar website;
  • Het uitgeven van ons clubmagazine CAMPERkriebels;
  • Het organiseren van evenementen, weekenden en trips;
  • Het deelnemen aan beurzen.