In de eerste week van deze meimaand stond de vereniging in rep en roer over de mail die door Hans Prins naar een groot deel van de leden gestuurd was. In onze extra nieuwsbrief hebben we jullie al laten weten dat wij een jurist in de arm hebben genomen om hiertegen actie te ondernemen. Doordat Hans Prins voor zijn mailactie een oud ledenbestand uit 2019 had gebruikt, kregen we veel mailtjes ook van mensen die sinds januari 2020 geen lid meer waren.

Hans Prins is in het bezit van een ledenlijst van oktober 2019 met emailadressen en één van maart 2020 zonder emailadressen.  Deze lijsten werden door hem als coördinator van de redactie gebruikt om de CAMPERkriebels te versturen.  Aan het verzoek om de gebruikte ledenlijsten terug te sturen en te verwijderen van zijn computer heeft hij geen gehoor gegeven. Hij heeft de wet op de privacy ernstig geschonden en door zijn mailactie hebben enkele tientallen leden hun lidmaatschap opgezegd. Onder verwijzing naar vorenstaande heeft het interim-bestuur besloten om Hans Prins per direct volgens artikel 10 van het huishoudelijk reglement als lid te royeren. Hans Prins is hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

De mailactie veroorzaakte op het Facebookaccount van onze vereniging veel commotie. Veel meningen en beschuldigingen werden de wereld ingestuurd, terwijl sommige reagerende leden op Facebook niet of nauwelijks op de hoogte waren van hetgeen er speelde rondom de mailactie van Hans Prins. Omdat het interim-bestuur de zaak uit handen had gegeven aan een jurist heeft het interim-bestuur op zijn advies niet haar reactie geplaatst op Facebook.  De discussie op Facebook werd agressief en erg persoonlijk. De beheerder van de Facebookpagina trok zich terug en wij hebben besloten om de pagina (voorlopig) op te heffen ter voorkoming van nog meer schade.

Wij hebben deze maand voor het eerst sinds de uitbraak van de Corona weer fysiek vergaderd op gepaste afstand van elkaar in een grote ruimte die ons ter beschikking werd gesteld door een golfclub.

Door de coronacrisis zijn nu bijna alle reizen en evenementen van 2020 afgelast of ze worden uitgesteld. Zoals de stand van zaken nu is, kunnen na 1 september evenementen tot een maximum van honderd personen weer georganiseerd worden, maar wel volgens de nieuwe normaal regels.

We moeten ons dus goed gaan beraden of we de openstaande evenementen door kunnen laten gaan. Ook moeten we gaan nadenken hoe de ALV (bij de Bieten!) er uit kan zien als er maar maximaal honderd mensen in een zaal mogen met een afstand van 1,5 meter.

Hoe pakken we dit praktisch aan?
Mogen alleen de leden aanwezig zijn met een maximum van 100 (wie het eerst komt die het eerst maalt) en 1,5 meter van elkaar. En we vragen ons af of we de risico’s op besmetting willen nemen. Zeker omdat het merendeel van ons ledenbestand tot de risicogroep behoort en de verantwoording  groot is. Wat zijn jullie ideeën hierover? Laat het ons weten via secretaris@camperclubnederland.nl

Geniet van het nieuwe normaal, blijf alert en vooral gezond.

 

Met  vriendelijke groeten,

 

Geja, Sjaak, Hans, Bart en Tiny

Interim-bestuur CCN