De gezelligste camperclub van Nederland

Beschrijving lidmaatschap

Meld je aan als lid, dan kom je komt automatisch bij de betaalmodule, waar je kunt betalen met iDEAL. Nadat je inschrijving en betaling door de CCN is verwerkt, ontvang je per post je ledenpas en het laatste clubmagazine CAMPERkriebels. Het clubmagazine verschijnt acht keer per jaar.

Nadat je hebt betaald ontvang je ook een bevestigings-mail ter van je betaling. Je maakt tijdens de registratie zelf een wachtwoord aan. Je gebruikersnaam wordt hetzelfde als jouw e-mailadres.

Heb je vragen, neem dan contact op via het contactformulier van de ledenadministratie

Het lidmaatschap van Camper Club Nederland loopt gelijk met het kalenderjaar. De contributie bedraagt € 40,00 per jaar voor leden uit Nederland en € 50,00 voor leden uit andere landen van Europa. Deze extra kosten zijn een tegemoetkoming in de portokosten voor het clubmagazine dat je als lid acht keer per jaar krijgt thuisgestuurd..

Met het aangaan van het lidmaatschap van Camper Club Nederland geef je automatisch toestemming om eens per jaar de contributie te incasseren van het door jou opgegeven IBAN-nummer.

De contributie wordt jaarlijks geïncasseerd in december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.

Wil je opzeggen, dan moet je dit voor 1 december van het lopend jaar kenbaar maken via het formulier: Opzeggen lidmaatschap.

  • Hits: 666