De gezelligste camperclub van Nederland
 • Meld je aan als lid, dan kom je komt automatisch bij de betaalmodule, waar je kunt betalen met iDEAL. Nadat je inschrijving en betaling door de CCN is verwerkt, ontvang je per post je ledenpas en het laatste clubmagazine CAMPERkriebels. Het clubmagazine verschijnt acht keer per jaar.

  Nadat je hebt betaald ontvang je ook een bevestigings-mail ter van je betaling. Je maakt tijdens de registratie zelf een wachtwoord aan. Je gebruikersnaam wordt hetzelfde als jouw e-mailadres.

  Heb je vragen, neem dan contact op via het contactformulier van de ledenadministratie

  Het lidmaatschap van Camper Club Nederland loopt gelijk met het kalenderjaar. De contributie bedraagt € 40,00 per jaar voor leden uit Nederland en € 50,00 voor leden uit andere landen van Europa. Deze extra kosten zijn een tegemoetkoming in de portokosten voor het clubmagazine dat je als lid acht keer per jaar krijgt thuisgestuurd..

  Met het aangaan van het lidmaatschap van Camper Club Nederland geef je automatisch toestemming om eens per jaar de contributie te incasseren van het door jou opgegeven IBAN-nummer.

  De contributie wordt jaarlijks geïncasseerd in december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.

  Wil je opzeggen, dan moet je dit voor 1 december van het lopend jaar kenbaar maken via het formulier › Opzeggen lidmaatschap

 • De CCN is opgericht op 24 oktober 2002. De CCN heeft geen betaalde functies, alle wordt gedaan door vrijwilligers.

  Het bestuur organiseert in het voorjaar (De Bollen) en in het najaar (De Bieten). In deze weekeinden met aantrekkelijke activiteiten worden veelal ook de ledenvergaderingen gehouden.

  Via de ledenvergaderingen hebben de leden de mogelijkheid om koers aan de vereniging te geven. En geeft het bestuur uitleg over de afgelopen periode.

  Waar staat de CCN voor:

  De vereniging heeft als doel:

  • de belangenbehartiging van haar leden;
  • de uitwisseling van informatie;
  • het geven van voorlichting;
  • het aanbieden van recreatieve evenementen en reizen;
  • het campervriendelijker maken van Nederland bij gemeenten en instanties.

  Zij wil dit doel  bereiken door:

  • het organiseren van evenementen, weekenden en reizen;
  • het uitgeven van ons clubmagazine CAMPERkriebels;
  • het geven van voorlichting en informatie, onder andere via haar website;
  • het deelnemen aan beurzen;
  • het onder de aandacht brengen van knelpunten en andere zaken op het gebied van het camperbeleid bij de relevante instanties, zoals de overheid en de toeristenbranche;
  • het stimuleren van de aanleg en instandhouding van camperplaatsen in Nederland en daarbuiten.

  Het deelnemen aan beurzen.