Laatst was er een discussie over hoe hard je mag rijden met een camper. De kwestie was dat iemand een boete had gekregen omdat hij harder dan 80 km had gereden. Iemand anders was van mening dat dit onjuist is… want je mag met een camper 100 km. Voor de schrijver van dit verhaal reden om een en ander ‘met de wet in de hand’ uit te zoeken.

Om het juiste antwoord te krijgen is het REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990 (RVV1990) geraadpleegd. De artikelen 21 en 22 geven de nodige duidelijkheid.

Artikel 21 lid a:
Buiten de bebouwde kom geldt voor motorvoertuigen op autosnelwegen 130 km per uur, op autowegen 100 km per uur en op andere wegen 80 km per uur.

Artikel 22 lid a:
Voor kampeerwagens die volgens het kentekenbewijs behoren tot de categorie bedrijfsauto’s en waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3.500 kg, vrachtauto’s en autobussen, niet zijnde T100-bussen, 80 km.

In gewoon Nederlands staat hier dat je met een camper die als personenauto is geregistreerd net zo hard mag als een personenauto. Staat op je kenteken dat je een bedrijfswagen bent en het toegestane gewicht is hoger dan 3.500 kg dan mag je buiten de bebouwde kom dus niet harder dan 80 km.

Vraag is nu wanneer er sprake is van een autosnelweg, een autoweg en andere wegen. Het simpelste is te omschrijven wat een ‘andere weg’ is. Dit zijn alle wegen buiten de bebouwde kom die niet zijn aangeduid als autoweg, autosnelweg of als 60 km-weg.

Sommige wegen zijn voorzien een niet doorgetrokken streep aan de beide kanten van de weg. Hier mag je niet harder dan 60 km. Een autosnelweg wordt aangegeven met bord G1 en een autoweg met bord G2.

Voor campereigenaren die in het bezit zijn van een camper die als bedrijfsauto is geregistreerd en een toegestaan gewicht van boven 3.500 kg, bestaat de mogelijkheid om deze over te laten schrijven op een personenautokenteken. De RDW kan je hierover informeren.

60-km-weg-web

60 km-weg

g2-autoweg-web

Autoweg

g1-autsnelweg-web

Autosnelweg