Verslag van het vergaderweekend voor alle commissies van de CCN
Op vrijdag komen de eerste campers van de diverse commissieleden binnen. Bijna iedereen heeft gehoor gegeven aan de oproep om te komen vergaderen. De kwartiermakers zijn al op donderdag gearriveerd om de weg naar het overnachtingterrein te bewegwijzeren. Vrijdagmorgen vergaderen de eerste commissies in de kantine van Vakantiepark ‘t Lierderholt. Tijdens deze vergaderingen worden afspraken gemaakt of hernieuwd. Zo wordt tijdens de vergadering van de Camperplaatsencommissie ‘onbekend’ geantwoord op de vraag waar een bepaalde lozingsplaats al dan niet is. Dat wordt niet geaccepteerd door de Coördinator Camperplaatsen. Deze vergadering wordt strak geleid, maar hier en daar zijn sommige leden voor zichzelf een vergadering begonnen. Uiteindelijk is iedereen bij de les en wordt het een succesvolle vergadering.
De Commissie Redactie en Commissie Website is zoals u weet, samengevoegd. Beide commissies hebben veel gemeen met elkaar, namelijk communiceren naar de leden via Magazine Camperkriebels en de website. Ook hier is een constructieve vergadering aan de gang waar er lustig op los wordt gebrainstormd. Ideeën worden aangedragen om het Magazine Camperkriebels naar een nog hoger niveau te tillen. Zo komt er een rubriek ‘Vraag en Aanbod’. Hier kunnen alleen de leden die hun camper of campergerelateerde artikelen te koop aanbieden of op zoek zijn naar een bepaald camperonderdeel gebruik van maken. Uiteraard is de ruimte hiervoor beperkt. Zie elders in dit Magazine Camperkriebels. Verder is de redactie is opzoek naar een coördinator, omdat Hermien Thijssen in april 2016 terugtreden zal als coördinator. Wie heeft interesse? Graag melden bij het bestuur van de CCN.
De Financiële Commissie heeft al vroeg in de morgen bezit genomen van de ruimte die nog net niet geluidsdicht is. De leden van de kascommissie krijgen de gelegenheid alle ordners door te spitten. De penningmeester beantwoordt de vragen van deze speurders. Hoe het is afgelopen hoort u in de Algemene Ledenvergadering van 17 april, maar dan ligt de Camperkriebels al thuis op u te wachten.
In de Commissie Techniek ontbreekt een coördinator. Ida Geldman zegt dit wel op zich te willen nemen, zodat deze commissie ook weer voorzien is. Heeft u vragen of zit u met een probleem, uiteraard wel een probleem m.b.t. de camper (geen relatieproblemen!) dan kunt u uw vraag stellen aan techniek@camperclubnederland.nl Uw probleem wordt dan door alle leden van de commissie techniek bekeken en mogelijk wordt er een oplossing aangedragen. Hebben zij zelf geen oplossing dan kan er een verwijzing naar een gespecialiseerd bedrijf worden gedaan. Dus kom met uw vragen, en laat de commissie deze oplossen. Waarom je hoofd er over breken als zij de oplossing denken te weten!
Dan de Recreatie Commissie Ook dit is, naar verluid, een bijzonder goede vergadering geweest. De regiobeheerders zullen daar waar mogelijk is, leden inspireren om een weekend in zijn/haar omgeving te organiseren. De regiobeheerders kunnen u dan bijstaan in de organisatie. Een draaiboek hiervoor is aanwezig.Dus laat u niet weerhouden door koudwatervrees, u wordt geholpen bij de organisatie van een evenement. Zoals u weet is de ALV op 17 april de laatste vergadering voor de coördinator recreatie. Het is tijd om een ander deze functie te laten bekleden en dus zoekt het bestuur een opvolger. Wilt u meer informatie over de inhoud van deze functie, dan kunt u contact opnemen met Geja, de scheidende coördinator.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie