Elektriciteit is misschien wel het belangrijkst in onze camper. Zonder elektriciteit werken pomp, licht, radio, tv en satellietontvanger niet. We kunnen onze telefoon, laptop, tablet, e-reader etc. niet opladen. Vergeet de verwarming niet! Deze werkt niet alleen op gas. De elektronica in onze kachel werkt op elektriciteit. Dus zonder elektriciteit geen verwarming!

Gelukkig hebben wij in onze camper ook een eigen elektriciteitsnet. Dit is meestal 12 Volt. Alle campers worden tegenwoordig voor bovengenoemde zaken afgeleverd met een startaccu en minimaal één extra tweede accu (huishoud- of boordaccu). Hierdoor hebben wij altijd een volle accu voor het starten. Met de extra accu lijkt het probleem opgelost. Helaas kunnen wij niet onuitputtelijk elektriciteit uit een accu halen. Deze moet na of tijdens het verbruik tijdig bijgeladen worden.

Wij gaan wat dieper op de accu in. Er zijn twee belangrijke types: startaccu en halftractie-accu. De startaccu wordt gebruikt voor het starten. Hij is gebouwd om in een korte tijd veel stroom te kunnen leveren. Het type halftractie is gebouwd om gedurende lange tijd stroom te leveren. Deze accu heeft voor het afgeven van langdurig verbruik een veel hoger rendement dan de startaccu. De capaciteit van een accu wordt uitgedrukt in ampère-uren (Ah). Als je in een startaccu twintig ampère-uren stopt, dan kun je er ongeveer twaalf weer uit halen.
Bij een halftractie-accu kun je er ongeveer zestien uithalen!
Daarom is een halftractie-accu uitstekend geschikt als huishoudaccu/boordaccu in onze camper. Is het allemaal zo simpel? Nee! Er zijn verschillende soorten halftractie-accu’s. Namelijk: loodzuur-accu en gel-accu.

Loodzuur-accu
Deze is goedkoop en kan heel veel verdragen. Er is geen speciale laadapparatuur nodig. De dynamo van uw camper is afgesteld op het laden van een loodzuur-accu en niet op het laden van een gel-accu. Een nadeel is dat je regelmatig het vloeistofniveau moet controleren en, indien nodig, bijvullen met gedestilleerd water. De accu is gevuld met zuur wat bij extreme schokken of helling via het ontluchtingsgaatje in de vuldop kan ontsnappen. Voor deze zaken is een oplossing bedacht d.m.v. de gesloten accu. De loodzuur-accu of de accu met loodcalcium is op dit moment voor uw camper de beste oplossing. Een gel-accu is duur en vraagt een speciaal laadproces en hogere eindspanning. De dynamo van uw camper is hier niet op afgesteld.

Gel-accu
Bij de gel-accu is een belangrijk deel van de bezwaren van de loodzuur-accu weggenomen. De belangrijkste voordelen van de gel-accu zijn: diepere ontlading mogelijk – kan vaker worden ontladen – geringere zelfontlading – onderhoudsvrij.
In het algemeen heeft de gel-accu een langere levensduur. Er zijn ook nadelen. De dynamo of acculader is gebonden aan een maximum spanning van 2,38 Volt per cel bij 20 ºC. Bij toename van de omgevingstemperatuur boven 20º moet de laadspanning naar beneden toe worden afgeregeld, teneinde gasvorming in de accu te voorkomen.
Wordt er te lang met een te hoge spanning geladen dan droogt de gel in en verliest de batterij zijn capaciteit.

De gel-accu heeft een gesloten behuizing met een overdrukventiel in het deksel. Het is niet zo dat deze accu´s niet kunnen gassen. Zij doen dat net als de overige typen, maar onder normale omstandigheden (laadspanning onder 2,38 Volt per cel) komt er geen gas uit het overdrukventiel. De gel-accu is bijzonder geschikt voor gebruik als lichtaccu in het geval een zuur-accu niet gewenst is. We moeten echter een lader gebruiken, die de laadspanning voor een hogere temperatuur compenseert. Gewone laders zijn dus voor gel-accu’s uit den boze. Wordt uw camper standaard met een gel-accu geleverd dan zal vanuit de fabriek de juiste lader gemonteerd zijn.

Behandelen van de accu
Een accu moet zo veel mogelijk ‘vol’ gehouden worden. Anders gaat deze zeer snel kapot. Laat dus nooit een ontladen accu voor wat die is, maar laad hem zo snel mogelijk op. Bij de camper kan dat een aankoppeling aan het stroomnet zijn. Hierdoor zal de ingebouwde camperlader de accu bijladen en op peil brengen. De spanning moet minimaal 12 Volt worden. Hebt u zonnepanelen dan zullen deze ook helpen de accu op peil te houden. Vul indien nodig uw loodzuur-accu bij met gedestilleerd water tot anderhalve centimeter boven de accuplaten. Voorzichtig, want accuzuur is zeer agressief. Bij morsen verdunnen met heel veel water. Zorg dat de accu op een ventilerende plaats staat. De accu verliest in de winter veel capaciteit. Bij vriestemperaturen zal de accu nog 25 procent van haar capaciteit behouden.

Let op als u in de winter uw gel-accu thuis aan de lader hangt. Deze lader moet hiervoor geschikt zijn!

Gewicht van uw accu
Gewicht van gel- en zuuraccu’s verschillen per merk en variëren van 21 kg voor een accu van 70Ah tot 70 kg voor een van 250Ah. Een installatie met 2 zonnepanelen en een extra accu van 100Ah weegt ruim 80kg.

Piet van den Bosch

Accu_auto accu2 accus spin_prod_601733401

vetus 19-9 103903