Jubileumweekend start 28 september 2017

Op de website heb je op de mooie klok kunnen zien, dat het jubileum minder dan 330 dagen van ons verwijderd is. Dit lijkt nog lang, maar voor je het weet staat het voor de deur en is het zover dat we dit jubileum als leden van de CCN met elkaar gaan vieren.

De jubileumcommissie, bestaande uit: Frans Huisman, Harry Weezeman, Corrie van de Wijden en Hans Witbaard, is al druk bezig met de voorbereidingen van het jubileumweekend.

Waar het gehouden wordt, houden we nog even voor onszelf want we zijn druk doende om een leuk programma voor het hele weekend te bedenken, op papier te krijgen, prijsafspraken te maken en noem maar op wat er nog meer bij komt kijken. Van het bestuur hebben we min of meer de vrije hand gekregen om de creativiteit niet in de weg te zitten, maar het moet natuurlijk wel binnen de grenzen blijven. We willen het programma onderverdelen in vijf of zes verschillende blokken waarin voor iedereen leuke dingen worden gepland:

  • vrijdagavondprogramma;
  • zaterdagochtendprogramma;
  • zaterdagmiddagprogramma;
  • een programma voor de hele dag ?;
  • zaterdagavondprogramma (feestavond);
  • zondagochtendprogramma.

We zijn zeer positief ingesteld en verwachten tussen de twee- en driehonderd equipes, maar als het er nog meer worden…. dan is het ook geen probleem.

Het in elkaar draaien van een leuk programma is punt een, maar het uitvoeren en in goede banen leiden is een ander punt en hiervoor willen we zeker een beroep doen op enkele actieve en bereidwillige medeleden. Commissielid Frans zei het heel plastisch: wij zijn de kern en nu gaan we nog op zoek naar een schil er om heen. Zodra we meer zicht hebben op het programma, dan komen we hier zeker op terug, maar…. als u zich nu al niet meer in kunt houden en zich al vast wilt opgeven schroom niet, een mailtje naar hans@camperclubnederland.nl of een belletje (06-23 44 80 55) is voldoende, je komt op de lijst en we zullen zeker van je diensten gebruik gaan maken.

OPROEP VOOR MUZIKANTEN, ZANGERS, ZANGERESSEN, …..

Wat zou het leuk zijn, als we een eigen CCN-huisorkest konden laten optreden tijdens dit weekend!

Ben jij muzikant, zanger of zangeres en zou jij een bijdrage kunnen en willen leveren aan ‘ons huisorkest’. Stuur dan ook een mailtje met wie jij bent, wat je bespeelt of zingt en welke genre, bij voldoende aanmeldingen zullen we hier mee verder gaan!

Wij hebben er zin in en we hopen dat er veel leden net zo enthousiast zijn of worden zodat er veel leden naar dit jubileumweekend gaan komen. Als je het nog niet gedaan hebt, noteer dan alvast de datum in de agenda zodat er geen dubbele afspraken worden gemaakt of vakanties (ook leuk) verkeerd worden gepland .

Dus van 29 september tot en met 1 oktober 2017: JUBILEUMWEEKEND CCN

Hans Witbaard, voorzitter jubileumcommissie