Op zaterdag 15 februari 2020 heeft de ALV afscheid genomen van Jan Korterink en Nico Heikamp als bestuurders van de CCN. De ALV heeft direct een nieuw interim-bestuur geïnstalleerd bestaande uit Geja van den Doel (voorzitter), Hans Witbaard, Sjaak Staadegaard, Tiny Roggekamp en Bart Lasscher. Dit interim-bestuur zal uit zijn midden zelf een secretaris en een penningmeester benoemen. Tijdens de ALV is afgesproken dat Jan Korterink en Nico Heikamp per direct hun functies neerleggen en dat de nieuwe interim-bestuursleden per direct alle bevoegdheden krijgen om hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren. Met dien verstande dat het nieuwe interim-bestuur tot de ALV van 17 april 2020 (de Bollen) de tijd krijgt om zich in te werken en alle leden van de CCN alsnog de gelegenheid krijgen om zich kandidaat te stellen als bestuurslid van de CCN. Zo wordt er op 17 april  op een eerlijke en democratische manier een nieuw CCN-bestuur gekozen en benoemd.

Het nieuwe interim-bestuur van de CCN

Foto van links naar rechts > Sjaak Staadegaard (penningmeester), Hans Witbaard (secretaris) Tiny Roggekamp (algemeen bestuurslid), Geja  van den Doel (voorzitter) en Bart Lasscher (algemeen bestuurslid)