Op 24 oktober 2002 werd de Camperclub Nederland opgericht. Dit betekent dat we op 24 oktober 2017 ons derde lustrum vieren en dat we dus vijftien jaar bestaan. En ja, dit gaat gevierd worden. In de vorige CAMPERkriebels heb je al kunnen lezen dat het bestuur een commissie in het leven heeft geroepen die dit feest gaat organiseren.

De jubileumcommissie is al verschillende malen bij elkaar geweest en heeft zich tot nu toe bezig gehouden met de datum vaststellen en het zoeken van een geschikte locatie.

Om ervoor te zorgen dat alle leden vroegtijdig weten wanneer het feest gehouden wordt, zodat jullie er met de planning van evenementen en vakanties voor volgend jaar rekening mee kunnen houden, maken we nu alvast de datum bekend wanneer het jubileumfeest gehouden wordt, namelijk

VAN 29 SEPTEMBER TOT EN MET 1 OKTOBER 2017

De jubileumcommissie gaat verder met de organisatie, maar als u als lid of meerdere leden ideeën of leuke suggesties heeft/hebben, dan staan wij daar altijd voor open…. want ook dit feest wordt gehouden onder het clubmotto ‘voor en door leden’. Schroom niet en laat ons weten als u een leuk idee hebt… stuur een mail naar hans@camperclubnederland.nl .

In de volgende CAMPERkriebels lichten we het volgende tipje van de sluier op!

De jubileumcommissie,
Hans, Corrie, Harry en Frans

feest 3