Nederland kent diverse kampeer- en  camperclubs. Soms merkgebonden, soms uit een gezamenlijke wens. Bij CCN kan ieder lid een weekendactiviteit of reisdoel voorleggen, in overleg wordt dan besloten of deze activiteit bij de CCN doelstelling past, en zo ja, verder uitgewerkt wordt. Ook bij CCN zijn steeds meer leden alleengaand (single).
Vanuit deze groep is de vraag gesteld: kunnen we niet iets speciaals doen voor onze singles. Het doel daarbij zou moeten zijn het gezamenlijk deelnemen aan activiteiten, hetzij weekenden, hetzij langere reizen.


Om singles met elkaar te laten kennis maken was  een weekend in Nieuwe Niedorp van 19 tot 21 augustus  georganiseerd. Het doel was uiteraard kennismaken, met als activiteit een fietsroute langs open ateliers en tuinen binnen de kern dorpen van Nieuwe Niedorp. Zie hiervoor: nazomereninniedorp.nl.

Een tweede, definitieve activiteit vindt plaats op 16-17 september in Oud Karspel, met als thema: Rijk der duizend ontdekkingen. Herman en Tineke Wijte zijn bereid het evenement dat zij op 2-3- september voor alle CCN leden organiseren, nogmaals, speciaal voor singels te herhalen.

Natuurlijk hopen we dat er onder de Single deelnemers personen zijn, die activiteiten voor de Singles willen helpen organiseren. Het is overigens de bedoeling dat door singles georganiseerde activiteiten, open staan voor alle CCN leden. Boekingen via de CCN webshop.

Voor meer informatie, bel met: Barbara van der Schaft  06-24 58 79 58 of Jaap Rodenburg 06-13 80 07 79.
Beiden bereikbaar tussen 19.00 en 21.00 uur.