Tussen januari en eind maart heeft de PR-commissie het lekker druk. Met steun van bestuursleden en leden kunnen er maar liefst vijf beurzen worden bezet. In januari werd gestart met de Caravana. Over deze zesdaagse beurs in Leeuwarden is in CAMPERkriebels nummer 1 uitvoerig verslag gedaan. In februari volgden de beurzen in Hardenberg en Gorinchem, in maart Venray en Houten. In het najaar gaat de PR-commissie weer naar Hardenberg en probeert dan ook in de Jaarbeurs een plek te krijgen. Al met al zo een dertig dagen per jaar is de CCN op beurzen actief. Eigenlijk zijn het meer dagen want de standbezetting arriveert de dag voor de opening om de stand in te richten en een werkbespreking te houden.

Waarom staat CCN op beurzen?
In het verre verleden stond de CCN ook op veel beurzen. Later nam de CCN niet meer deel omdat de tijd, en ook de kosten, niet opwogen tegen het resultaat. Na enkele jaren is dit geëvalueerd en is het bestuur tot de conclusie gekomen dat het aanwezig zijn op beurzen voordelen heeft. Samengevat in het gezegde ‘Onbekend maakt onbemind’. Die onbekendheid leidde ertoe dat potentiele leden steeds minder de CCN wisten te vinden. Maar ook waren we onbekend bij adverteerders, die geen idee hadden wie wij zijn en daarom ook niet willen adverteren. Tijdens de beurzen is het bestuurslid dat is belast met PR druk aan het netwerken. Dat levert mooie resultaten op. Niet alleen als het gaat om advertenties, maar ook om sponsoring te vinden voor van alles en nog wat. Niet in de laatste plaats blijken beurzen van belang voor het contact met onze eigen leden. Tijdens elke beurs zijn er leden die ons opzoeken, een praatje maken, tips geven of feedback voor het bestuur hebben.

Kan de CCN dit wel betalen?
Deze vraag wordt regelmatig gesteld. Terecht. Want veel geld uitgeven zonder dat dit zin heeft, is niet verstandig. Zo raakt de pot snel leeg. Tot nu toe leveren de beurzen meer op dan dat ze kosten. Het gaat dan om opbrengsten die we aan het einde van de dag kunnen meten. Er zijn ook na-ijleffecten en de invloed die het op de relaties heeft, kunnen we niet meten. De beurskosten worden voor het allergrootste deel gedekt doordat de beursorganisatie een zogeheten barterovereenkomst aangaat: de CCN verricht diensten (vaak het plaatsen van een advertentie in CAMPERkriebels) en de organisatie levert ons een plek. De beurskosten bestaan uit de kilometervergoeding van de standhouders en uit het drukwerk dat we nodig hebben. Onze stand is voor 100% gesponsord!

Waarom is op de beurs staan zo leuk?
Als je het leuk vindt om met andere mensen over de CCN en de camperhobby te praten, als je het leuk vindt om in teamverband actief te zijn en als je het leuk vindt om na de beurs een paar gezellige uren met elkaar te hebben, dan weet je het antwoord op de vraag.

Uit persoonlijke ervaring kan de schrijver van dit artikel vertellen dat het bijzonder energie gevend is als je ‘s avonds vermoeid in je camper achter het beursgebouw zit en kan terugzien op de ontmoeting met leuke en interessante mensen.

Voor de toekomst wil het bestuur graag in contact komen met leden die zich fit genoeg voelen om in de stand actief te zijn. Ben je een gemakkelijke prater, vind je het leuk om met mensen te praten en vind je het leuk om de CCN te promoten? Neem dan contact op met Willem van Teeseling. Hij coördineert de beurzen en zoekt een actieve opvolger.