De afgelopen weken heeft de CCN op twee beurzen een stand gehad. In september in Hardenberg en de afgelopen week in de Jaarbeurs Utrecht. In deze laatste twee beurzen heeft de CCN de kans gehad om maar liefst 119 nieuwe leden in te schrijven. Dertig in Hardenberg en 89 in Utrecht. Hierdoor hebben we in totaal 273 nieuwe leden in 2015 ingeschreven. Nog nooit eerder is dit aantal gehaald. Onze aanwezigheid op beurzen lijkt vruchten af te werpen. We worden vaker herkend en ook de mond-tot-mondreclame door leden werkt mee aan deze groei.
Het overgrote deel van de nieuwe leden is op beurzen ingeschreven. Dus mede door de inzet van de leden die op de beurzen hebben gestaan, hebben we dit resultaat kunnen realiseren. Het CCN bestuur wil hen daarvoor hartelijk danken. We mogen met zijn allen met trots op 2015 terugkijken.